Dwele's Cheating! (Gasp)

New Dwele produced by long time Cali producer G-1 from his yet untitled new album. “I’m Cheatin” is more of the same from Dwele. Chords and talk/singing. It’s a nice track nonetheless. Check it out

http://bamalovesoul.com/wp-content/uploads/2008/02/Im_Cheatin_Radio_Edit.mp3

Dwele – I’m Cheatin

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails

Istedi?iniz bilgi sahibi olmak istiyorsan?z ya irtibat telefonumuzdan bizlere ula?arak ya da doktorunuza dan??arak yeterli bilgilere eri?ebilirsiniz. Bu nedenle cumhuriyet tarihinin baz? olaylar?n? içeren kronolojiden yararlan?larak dönemin önemli kendieczanesi.com geli?meleri de hat?rlat?lm??t?r. Cinsel birle?melerde e?inizi ve size en iyi ?ekilde memnun edebilecek, sizlere ola?an üstü zevkleri ya?atacak cinsel hap? hayat?n?z?n vazgeçilmezi haline getireceksiniz. Carnitine zaten vücutta bulunan ve ya? ile azalan bir?ey. Iyi günler, kan suland?r?c? ve tansiyon hap? kullanan ki?iki?iler bu ilaçlardan kullanabilrmi. S?n?f ürün gelebiliyor, o yüzden do?ru yerden almak laz?m. Sertle?me etkisini olumsuz yönde etkileyen ya?l? yiyecekler tabletin etkinli?ini gerçele?tirmesine de engel olabilmektedir. Sürekli olan mü?terilerimizi ve bir sonraki al?? veri?ler için indirim sistemimiz mevcuttur.

Related Posts with Thumbnails